Văn bản liên quan
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN CÓ TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CHO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG GIAI ĐOẠN 2010 - 2020
Ngày ban hành:
02/02/2012
Ngày hiệu lực:
02/02/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 229/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận tại hội nghị tổng kết một năm thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên;
Ngày ban hành:
02/02/2011
Ngày hiệu lực:
02/02/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tin đang cập nhật...
Ngày ban hành:
09/09/2010
Ngày hiệu lực:
09/09/2010
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy định tổ chức hoạt động văn hóa cho học sinh, sinh viên
Ngày ban hành:
05/01/2008
Ngày hiệu lực:
05/01/2008
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông tin đang cập nhật
Ngày ban hành:
02/02/2006
Ngày hiệu lực:
02/02/2006
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tin tức
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng trước : 855