Chuyến tham quan tại Thành phố Quy Nhơn của CĐCS trường mầm non Vàng Anh nhân ngày 8/3/2017