-  Có 11 phòng học, trong đó có 8/11 phòng học kiên cố, 03 phòng học bán kiên cố.

         - Có 11 nhà vệ sinh; trong đó có 9 phòng vệ sinh khép kín và 1 phòng vệ sinh liền kề với phòng học.

         - 1 phòng giáo dục thẻ chất, 1 nhà bếp và 3 nhà kho.

         - Sân chơi có đồ chơi ngoài trời: 3/3 sân.